jdnasir.ac.ir
jdnasir.ac.ir
jdnasir.ac.ir
فرم درخواست شغل

پیوندها
 
 
 

 

گالری تصاویر
کتابخانه
همایش و نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد برگزار شد.
همایش و نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد برگزار شد.
همایش و نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد برگزار شد.
همایش و نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد برگزار شد. همایش و نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد

همایش و نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد برگزار شد.

همایش و نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در این گردهمایی که با حضور ریاست کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس شورای اسلامی-رياست دانشگاه  صنعتي خواجه نصير الدين طوسي –رياست جهاددانشگاهی –برخي از معاونين حوزه شهرداري- مهندسين وجمع کثيري اي از متخصصان و دانشجويان برگزار شد، نمايشگاهي از آخرين دستاورد ها در زمينه رباتيک  نيز در معرض ديد  مدعوين و دانشجويان و علاقمندان قرار گرفت و به نمايش گذاشته شد.

علی نوبخت رئیس کمیسیون  بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی  ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این همایش و نمايشگاه در اين مراسم اظهار داشت: در گذشت زمان دانشگاه ها از حوزه آموزش محوري صرف،در نسل اول به پژوهش محوري در نسل دوم و در سالهاي اخير به کارآفرين محوري به عنوان دانشگاه هاي نسل سوم ارتقا استراتژيک داشته اندتا علاوه بر ايفاي نقش دانشگاه هاي نسل هاي قبلي در حوزه هاي آموزش و پژوهش ،نقش موثر تري در توسعه اقتصادي –اجتماعي جامعه ،ثروت آفريني ،کار آفريني و کاربردي کردن علوم داشته باشند.
وی ادامه داد:در واقع دانشگاههای نسل سوم پاسخی هستند برای سوال “علم بهتر است یا ثروت”با پاسخ علم بهتر است با ثروت”چرا که دانشگاه ها محملی برای تبدیل علم به اشتغال،کارآفریني و ثروت است.
رئیس کمیسیون  بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه در کشور های پیشرفته پا از این موضوع فراتر گذاشته   تصريح کرد: در کشور هاي پيشرفته پا از اين موضوع فراتر گذاشته   و به عنوان دانشگاه هاي نسل چهارم جدا از وظايف دانشگاه هاي سه نسل گذشته،ماموريت دارند تا در شکل دهي آينده جامعه خود ايفا نقش کنند.
وی ادامه داد: تشخیص اینکه جامعه الان در چه وضعیتی است و در چه وضعیتی باید باشد،سرمایه گذاري هاي مالي و انساني بايد به کدام سو گسيل يابند،چگونه بايد جامعه را به سمت وضعيت مطلوب سوق داد و جايگاه کشور در نظام منطقه اي و بين المللي را ارتقا داد بنابر اين  به نوعي تعيين کننده مسير سياستگذاري علمي کشور به عهده دانشگاه هاي نسل چهارم مي باشد.
نوبخت در خصوص قوانین بالا دستی حمایت کننده از ارتباط صنعت و دانشگاه توضیحاتی را ارائه داد.
وی به ویژگی های جامعه ایرانی در افق چشم انداز ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت:این کشور باید برخوردار از دانش پیشرفته-توانا در توليد علم و فناوري،متکي بر سهم برترمنابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي است.
  
وی در خصوص اقدامات  نوآوری و گسترش نقش بخش خصوص و تعاونی در این قلمرو گفت:در این راستا طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی –ملی بين المللي و پيش بيني ساختار هاي اجرايي لازم،تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي در سطح بين المللي و خريد جواز هاي امتياز علمي ثبت شده داخلي توسط توليد کنندگان،توسعه ساختارها و زير بنا هاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محوردر بخش دولتي و خصوصي به ويژه گسترش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري،اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرار داد فعاليت هاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني ،اتخاذ تدابير و راهکارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم ضروري است.

 رئیس کمیسیون  بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی   همچنین   به بخشی ا ز سیاست های کلي برنامه پنجم توسعه  اشاره کرد و گفت:در بند ۷ آن تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش موارد ي چون  افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به ۳ درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسي به دوره هاي تحصيلات تکميلي به ۲۰ درصد و دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثنيت آن در برنامه پنجم،ارتباط موثر بين دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با صنعت و بخش هاي مربوط جامعه،توانمند سازي بخش غير دولتي بر اي مشارکت در توليد علم و فناوري،دستيابي به فناوري هاي پيش رفته مورد نياز ذکر شده است.

نوبخت  در خصوص قانون برنامه ششم نیز گفت:به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان –افزایش بهره وری-تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال-گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري کشور به دولت اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاه هاي کشور و تعاملات بين المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحد ها نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشارکت دانشگاه هاي معتبر بين المللي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي-کاربردي در داخل کشور در چارچوب سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.
او ادامه داد: نحوه سرمایه گذاری مشترک –تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیين نامه اجرايي که با پيشنهاد سازمان –سازمان اداري و استخدامي کشور و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تصويب هيات وزيران مي رسد ،مشخص مي شود.
این در حالی است که عناوین قوانین ثابت حمایت کننده از ارتباط صنعت و دانشگاه شامل موارد ذیل می باشد.قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاري سازي نو اوريها و اختراعات-قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مي باشد.
وی در مورد شاخص جهانی رقابت پذیری استعداد توضیحاتی را ارائه کرد و گفت:در گزارش ادواری “نمایه رقابت پذیري جهاني کشورها”وضعيت اقتصادي –اجتماعي و فرهنگي ۱۳۸  کشور از جمله ايران در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶بر اساس بيش از ۱۰۰ شاخص کمي و کيفي از نظر ميزان رقابت پذيري در عرصه هاي اقتصادي- اجتماعي و بين المللي مقايسه شده است.

 نوبخت در پایان سخنانش  گفت :با توجه به ظرفیت های بالای قانونی که برای دستیابی به جایگاه رفيع کشورمان از حيث توليد علم- فناوري و توليد ملي در افق چشم انداز ۱۴۰۴ در برنامه هاي پنج ساله توسعه و همچنين قوانين ثابت منظور شده است نيازي به قانون گذاري جديد براي ارتباط بين صنعت و دانشگاه به نظر نمي رسد بلکه  عمده ضعف اين مهم در مديريت اجرايي و عدم هماهنگي بين بخشي و عدم وجود برنامه اي استراتژيک عملياتي و شفاف با در نظر گرفتن نقاط قوت – ضعف تهديد ها و فرصت ها مي بايست با کمک دستگاههاي ذينفع (وزارت علوم ،تحقيقات فناوري وزارت بهداشت-وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارايي)تدوين و با در نظر گرفتن ضمانت اجرايي برنامه به زير مجموعه   ابلاغ گردد

 


 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی می باشد .

All Rights Reserved :: Copyright 2008 - 2019 ::