jdnasir.ac.ir
jdnasir.ac.ir
jdnasir.ac.ir
فرم درخواست شغل

پیوندها
 
 
 

 

گالری تصاویر
کتابخانه
دفتر مطالعات روند جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی دوره آموزشي تربيت کارشناس و مدير برگزار کرد.
دفتر مطالعات روند جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی دوره آموزشي تربيت کارشناس و مدير برگزار کرد.
دفتر مطالعات روند جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی دوره آموزشي تربيت کارشناس و مدير برگزار کرد. دفتر مطالعات روند مستقر در مرکز رشد واحدهاي فناور پيشرفته مخابرات جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي براي نخستين بار در ايران دوره آموزشي تربيت کارشناس و مدير برگزار کرد.

دفتر مطالعات روند جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی دوره آموزشي تربيت کارشناس و مدير برگزار کرد.

دفتر مطالعات روند مستقر در مرکز رشد واحدهاي فناور پيشرفته مخابرات جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي براي نخستين بار در ايران دوره آموزشي تربيت کارشناس و مدير برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی حوزه مطالعات روند براي نخستين بار در ايران، توسط دفتر مطالعات روند مستقر در مرکز رشد واحدهاي فناور پيشرفته مخابرات جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي در کشور معرفي شده و در حال توسعه است.
دوره آشنايي با مباني مطالعات روند ضمن آنکه قشر تصميم گيرنده و فعال در هر يjک از حوزه ها و سطوح مديريتي کشور را در هر رده و با هر پيشينه دانشي را با اصول يافتن روندها و جريان هاي خرد و کلان داخلي و جهاني آشنا مي سازد به آنها کمک مي کند با يافتن روندهاي اختصاصي مربوط به حوزه حرفه اي خود و تحليل صحيح آنها، با برنامه هاي کلان پيشرفت و توسعه پايدار جهاني به شکلي به روز آشنا شده و در جريان اخذ تصميم هاي خود اصولي تر و موثرتر عمل نمايند. مطالعات روند عبارت است از پيش بيني آينده از روي قرائن و شواهد تاريخي که تغييرات يک حوزه موضوعي پس از تحليل داده هايش در گذشته نشان مي دهد.
اين دوره در سه سطح شامل

دوره مقدماتي (به 4 ساعت)، دوره عمومي (به مدت 40 ساعت) و دوره تخصصي (بسته به موضوع و سازمان زمان هاي متفاوتي خواهد داشت) برگزار مي شود.
شرکت در دوره مقدماتي، هم به جهت آشنايي اوليه با اين موضوع و هم به عنوان پيش نياز براي حضور در دوره عمومي و تخصصي مهندسي تحليل و طراحي روند حايز اهميت است.


 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی می باشد .

All Rights Reserved :: Copyright 2008 - 2019 ::